Japanese Sushi Restaurant

Japanese Sushi Restaurant "SHORI"

店舗情報

Shop info